airport-594208_1920
Źródło: Image by Markus Spiske from Pixabay

Zakaz lotów międzynarodowych - dwa nowe kraje w rozporządzeniu

26 Listopada 2020

Od środy 25.11 obowiązuje nowe rozporządzenie o zakazie lotów, obejmuje ono dziewięć krajów. Do kiedy będzie obowiązywało? Jakie nowe kraje znalazły się na liście?

Z poprzedniego rozporządzenia z listy miejsc objętych zakazem lotów zniknęły: Argentyna, Libia oraz Kostaryka. Ale pojawiają się też dwa nowe kraje Serbia i Kosowo.

Nowym rozporządzeniem wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium:

 1. Bośni i Hercegowiny;
 2. Czarnogóry;
 3. Gruzji;
 4. Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;
 5. Republiki Armenii;
 6. Republiki Kosowa;
 7. Republiki Macedonii Północnej;
 8. Republiki Serbii;
 9. Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

Wyjątki

Zakazu lotów, o którym mowa w ust.1, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

 1. na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;
 2. za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
 3. o których mowa wart.76ust.1 ustawy zdnia 3lipca 2002r. –Prawo lotnicze;
 4. realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. z2018r. poz.2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;
 6. z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.3. Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia, wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w ust.2 pkt 6.§2.

Nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 25 listopada 2020r. Straci moc z dniem 8 grudnia 2020r.

źródło: https://dziennikustaw.gov.pl

Następny artykuł