Widok z okna samolotu
Źródło: Obraz StockSnap z Pixabay

Zakaz lotów do Polski - aktualizacja 10.11.2020

12 Listopada 2020

Od środy 11.11.2020 obowiązuje nowa lista z zakazem międzynarodowych lotów pasażerskich związana z pandemią koronawirusa. W nowym rozporządzeniu znalazło się 10 państw, w tym Stany Zjednoczone, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra i Gruzja.

Gdzie możemy latać?

Na liście nie ma krajów z Unii Europejskiej.
We wtorek nowe rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z rozporządzeniem zakaz lotów do Polski obowiązuje do wtorku 24 listopada.

Zakaz dotyczy lotnisk położonych na terytorium:

1) Bośni i Hercegowiny;
2) Czarnogóry;
3) Gruzji;
4) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;
5) Republiki Argentyńskiej;
6) Republiki Armenii;
7) Republiki Kostaryki;
8) Republiki Libańskiej;
9) Republiki Macedonii Północnej;
10) Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia autorzy tłumaczą, że nieuwzględnienie w wykazie państw objętych zakazem (państwa członkowskie Unii Europejskiej, Europejski Obszar Gospodarczy, strefa Schengen) ma na celu urzeczywistnienie zasady swobodnego przepływu osób w ramach tych obszarów.

Wyjątki:
Zgodnie z rozporządzeniem zakaz międzynarodowych lotów pasażerskich nie będzie stosowany do samolotów wykonujących loty międzynarodowe na zlecenie Prezesa Rady Ministrów.

Zakaz nie będzie stosowany także do lotów:
- realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- wyczarterowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie
- z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie z wynikiem negatywnym testu diagnostycznego na SARS-CoV-2.

Źródło: Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10.11.2020

Następny artykuł