ad-2462858_1920
Źródło: Obraz Joachim Laatz z Pixabay

Zakaz lotów do końca grudnia. 9 krajów, do których nie polecimy z Polski

10 Grudnia 2020

W dniu 8.12.2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu lotów. Tym razem będzie ono ważne aż trzy tygodnie, czyli do końca 2020 roku. Gdzie nie polecimy z Polski w najbliższym czasie?

Na liście nadal nie ma krajów z UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen.

Zakaz lotów

Aktualnym rozporządzeniem wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium:

 1. Bośni i Hercegowiny;
 2. Czarnogóry;
 3. Gruzji;
 4. Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;
 5. Republiki Armenii;
 6. Republiki Kosowa;
 7. Republiki Macedonii Północnej;
 8. Republiki Serbii;
 9. Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

Zakazu lotów nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

 • na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;
 • za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
 • o których mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
 • realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. z 2018r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;
 • z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2. Wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie tego typu rozwiązań, zostanie ogłoszony w dzienniku urzędowym.

Rozporządzenie straci moc z dniem 31 grudnia 2020 r.

źródło: https://dziennikustaw.gov.pl

Następny artykuł