group-117192_1280
Źródło: Obraz OpenClipart-Vectors z Pixabay

Wakacje bez przeszkód - w spełnianiu podróżniczych marzeń żadne bariery nie istnieją

20 Grudnia 2020

Biuro Podróży Itaka dysponuje szeroką ofertą obiektów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wakacje to czas wypoczynku, podczas którego powinno się czuć maksymalnie komfortowo i bezpiecznie. W ofercie Itaki znajdziemy zatem specjalnie wyselekcjonowane hotele z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a w nich: rampy, windy, podjazdy, pokoje bezprogowe i na parterze, przystosowane do poruszania się na wózku, szerokie drzwi, niskie szafki, większe łazienki z prysznicami, toalety z uchwytami.

Fakt, iż kupujący lub osoba z nim podróżująca jest osobą o ograniczonej sprawności ruchowej należy zgłosić do sprzedawcy jeszcze przed dokonaniem rezerwacji. Odpowiednio wcześnie, aby można było sprawdzić czy realizacja tej konkretnej imprezy będzie w pełni dla nas możliwa.

Dostępne w ofercie biura obiekty można podzielić na kilka kategorii:

  • nieprzystosowane – konieczność poruszania się po schodach, infrastruktura całkowicie lub częściowo nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
  • niepolecane dla osób z ograniczeniami ruchowymi – zwykle ze względu na różnice poziomów lub brak dostosowanej infrastruktury);
  • z udogodnieniami dostosowanymi do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową - w najważniejszych częściach obiektu dostępne są podjazdy i udogodnienia, takie jak infrastruktura projektowana z uwzględnieniem potrzeb (poręcze, odpowiednia wysokość infrastruktury);
  • z pokojami dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową - obiekty, w których można zamówić pokoje przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed podróżą

Wózki inwalidzkie przewożone są jako bagaż rejestrowany bez dodatkowych opłat (nie wliczają się do limitu bagażu) i mogą być oddane obsłudze naziemnej dopiero przed wejściem do samolotu. Alternatywnie, można oddać wózek już na etapie odprawy bagażowej i skorzystać z lotniskowego wózka zastępczego. Baterie do wózków akumulatorowych muszą być odłączone na czas lotu. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości przewozu pojazdów typu „segway”. Nie każdy rodzaj wózka akumulatorowego jest akceptowany przez daną linię lotniczą. Należy pamiętać o zabezpieczeniu wszystkich ruchomych elementów, aby nie zostały one zgubione. Jeśli podłokietniki są wyciągane - trzeba je wyciągnąć i zabrać ze sobą na pokład lub zabezpieczyć dokładnie folią, by się nie wysunęły.

Oprócz standardowego bagażu, dla danego przelotu dozwolony jest przewóz kul i przyrządów ortopedycznych (bez dodatkowych opłat).

Osoby niewidome, mogą podróżować z psami przewodnikami bez dodatkowych opłat, w kabinie pasażerskiej. Pies przewodnik na czas lotu musi mieć założony kaganiec. Informacje o przelocie z psem przewodnikiem należy przekazać do sprzedawcy w takim terminie, by mógł on ją przekazać do linii lotniczej najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wylotu. Zalecane jest zabranie ciepłego okrycia na czas lotu, tj. koca, kurtki, itp. Zwłaszcza przy długich lotach oraz - jeśli to konieczne - pasów pomagających w pionizacji, w przypadku osób całkowicie niemobilnych. Jeśli podczas przelotu niezbędne jest posiadanie na pokładzie innego sprzętu medycznego, trzeba przekazać tą informację sprzedawcy przed dokonaniem rezerwacji (wraz ze specyfikacją sprzętu w języku angielskim, jego wymiarami i wagą).

Przelot

Informacje o podróży osób z niepełnosprawnością (poruszających się na wózku, niewidomych, głuchoniemych) należy przekazać do sprzedawcy w takim terminie, by mógł on ją przekazać do linii lotniczej najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wylotu.

Podczas przelotu, w przypadku zgłoszenia asysty, można liczyć na pomoc specjalnie przeszkolonego personelu na obu lotniskach. Dostępne są podnośniki lub specjalne wózki, które pozwolą przewieźć pasażera na jego miejsce w samolocie, jeśli będzie taka potrzeba. Żaden z samolotów czarterowanych przez Itakę nie dysponuje łazienkami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Oznacza to, że skorzystanie z toalety może okazać się trudne lub niemożliwe. Trzeba wziąć to pod uwagę planując wakacje z długimi przelotami.

Na pokładzie mogą znajdować się maksymalnie cztery osoby z niepełnosprawnością, ale najwyżej dwie całkowicie niemobilne. Z tego względu przed dokonaniem rezerwacji musi zostać dodatkowo sprawdzona możliwości realizacji imprezy. Z powodów wymienionych wyżej realizacja imprezy może okazać się niemożliwa. Jeśli przelot trwa powyżej 3 godzin jest możliwy jedynie z osobą towarzyszącą.

Osoby niewidome, mogą podróżować z psami przewodnikami bez dodatkowych opłat w kabinie pasażerskiej. Pies przewodnik musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane w kraju, do którego lecisz (micro-chip, książeczka zdrowia i paszport), musi mieć założony kaganiec na czas lotu, a jego obecność musi zostać zgłoszona linii lotniczej za pośrednictwem sprzedawcy najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wylotu.

Personel pokładowy nie jest upoważniony do udzielania pomocy w zakresie poruszania się po pokładzie samolotu, pomocy w zakresie użycia specjalistycznego sprzętu medycznego i innych niestandardowych sytuacji. Dopuszczenie do podróży osoby niepełnosprawnej lub innej osoby, która wymaga lub może wymagać specjalnej pomocy, podlega ustaleniom z przewoźnikiem za pośrednictwem sprzedawcy lub formularza online.

Realizacja imprezy

Transfer do hotelu realizowany jest zwykle autokarem. Czasem, ze względu na położenie obiektu hotelowego, konieczna jest zmiana środka transportu (na minibusy czy prom), co może być kłopotliwe. Informacje o sposobie realizacji transferu podawane są w opisie obiektu. Ze względu na charakter wyjazdu oraz różne warunki transportu z lotniska do hotelu, może być dodatkowo konieczne dokupienie specjalistycznego transportu (najczęściej bus z podnośnikiem lub rampą). Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością ruchową nie jest w stanie samodzielnie wejść do autokaru i podróżować transportem zbiorowym. Każdorazowo jest to wyceniane indywidualnie. Zgłoszenie zapotrzebowania na specjalistyczny transport niezbędne jest już na etapie wyboru oferty, przed dokonaniem rezerwacji. Jest to podyktowane koniecznością sprawdzenia możliwości organizacji transportu (nie wszędzie jest to możliwe), a także względami bezpieczeństwa i komfortu podróżującego. Nieprzekazanie informacji o potrzebie specjalistycznego transportu może spowodować brak możliwości realizacji transportu zbiorowego i konieczność organizacji transferu na własną rękę lub zamówienia specjalistycznego transportu na miejscu, za dodatkową opłatą.

Jeśli hotel dysponuje pokojem przystosowanym do osób z ograniczoną sprawnością ruchową, odpowiednia informacja znajduje się zawsze w opisie danego obiektu. Jego cena zakwaterowania jest taka sama, jak w przypadku pokoi nieprzystosowanych. Wyjątek może stanowić sytuacja, kiedy w danym obiekcie, w wybranym terminie nie mamy już dostępnych wolnych pokoi i jest on przygotowywany na zamówienie (zwykle w obiekcie jest ok 2-4 takich pokoi, jeśli należy do grupy obiektów z pokojami dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową).

W swojej ofercie Itaka nie posiada wycieczek dedykowanych osobom z niepełnosprawnością ruchową. Możliwość realizacji danego programu jest każdorazowo sprawdzana po skierowaniu indywidualnego zapytania, za pośrednictwem sprzedawcy lub formularza online. Należy pamiętać, że przy dokonywaniu wstępnego wyboru należy ocenić indywidualne predyspozycje, stan zdrowia oraz wziąć pod uwagę sposób realizacji programu (np. część wycieczek realizowana jest środkami komunikacji miejskiej).

W przypadku wyboru oferty spośród specjalnie dedykowanych obiektów informacje o ułatwieniach znaleźć można w specjalnej sekcji opisu „UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. W przypadku wszystkich obiektów hotelowych informacje można znaleźć zgodnie z pytaniem „W jakim stopniu obiekty są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością?”.

źródło: materiały Biura Podróży Itaka, https://www.itaka.pl

Następny artykuł