hourglass-1703349_1920
Źródło: Obraz Steve Buissinne z Pixabay

Turystyczny Fundusz Pomocowy - powołano kolejny filar zabezpieczeń

11 Stycznia 2021

Od 1 stycznia 2021 r. organizatorzy turystyki mają obowiązek odprowadzania nowych składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy. Jest to bezzwrotna opłata naliczana od każdej umowy o imprezę turystyczną.

TFP powstał na podstawie art. 15kc ust. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, późn. zm.2)).

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej ustala się w następujących wysokościach:

  1. za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6: 0 zł – dla organizatorów turystyki, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej, 15 zł – dla pozostałych organizatorów turystyki;
  2. za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego: 0 zł – dla organizatorów turystyki, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej, 13 zł – dla pozostałych organizatorów turystyki;
  3. za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa: 0 zł – dla organizatorów turystyki, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej, 7 zł – dla pozostałych organizatorów turystyki;
  4. za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6: 0 zł – dla organizatorów turystyki, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej, 10 zł - dla pozostałych organizatorów turystyki;
  5. za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 6: 0 zł – dla organizatorów turystyki, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej, 5 zł – dla pozostałych organizatorów turystyki;
  6. za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej: 0 zł – dla organizatorów turystyki, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej, 2 zł – dla pozostałych organizatorów turystyki.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Co gwarantuje nowa składka?

Składkę wprowadzono na wypadek, gdyby touroperatorzy po raz kolejny musieli dokonywać zwrotów za wyjazdy odwołane na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, czyli tych związanych z pandemią koronwawirusa.

Wypłaty z TFP mają być udzielane w przypadku, gdy organizator turystyki nie będzie w stanie zapewnić podróżnym zwrotów należności za imprezę turystyczną. W takim wypadku będzie musiał zwrócić się z wnioskiem o wypłatę z TFP przed upływem 14-dniowego terminu zwrotu. Termin ten nalicza się od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

źródło: http://isap.sejm.gov.pl

Następny artykuł