virus-5919731_1920
Źródło: Obraz Alexandra_Koch z Pixabay

Testy na Covid-19 po przylocie do Wrocławia zwolnią z kwarantanny

1 Lutego 2021

Przypomnijmy, że od 28.12.2020 roku na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem Covid-19. Wszystkich podróżnych wracających do Polski transportem zbiorowym obowiązuje bowiem 10-dniowa kwarantanna.

Wrocławskie lotnisko poinformowało na swojej stronie internetowej, że od 30 stycznia br. pasażerowie przylatujący ze strefy Non Schengen będą mogli wykonać na wrocławskim lotnisku tuż po przylocie szybki test antygenowy.

Punkt diagnostyczny badań na obecność COVID-19 znajduje się przed stanowiskami kontroli granicznej.

Koszt wykonania testu to 200 zł, czas oczekiwania na wynik – około 15 minut. Negatywny wynik testu umożliwia zwolnienie z 10-dniowej kwarantanny.

Kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy

Osoba przekraczająca granicę państwową w sposób określony w ust.18, podlegająca obowiązkowi odbycia kwarantanny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.34ust.5 ustawy z dnia 5grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jest obowiązana zgłosić poddanie się kwarantannie do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii obsługującej system wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.8 a ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z2019r. poz.59 oraz z2020r. poz.322, 374, 567, 1337 i2112), przekazując następujące dane:

  1. imię i nazwisko;
  2. numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  3. adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.34 ust. 5 ustawy z dnia 5grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;
  4. dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.

Szczegółowa lista wyłączeń dotyczących kwarantanny znajduje się na stronie Straży Granicznej https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8884,Koronawirus-wjazd-do-Polski.htmlhttps://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8884,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html

Z kwarantanny zwolnione są m.in. osoby zaszczepione na Covid-19, a także osoby posiadające negatywne wyniki testu w kierunku SARS-CoV-2.

źródło: http://airport.wroclaw.pl/, https://www.strazgraniczna.pl, https://dziennikustaw.gov.pl

Następny artykuł