money-4817935_1920
Źródło: Obraz Ewa Czetwertynska z Pixabay

Ruszyły wypłaty z UFG za odwołane z powodu pandemii wyjazdy

19 Listopada 2020

Ogromna część klientów biur podróży oczekuje niecierpliwie, aż wreszcie odzyska wpłacone przed wieloma miesiącami zaliczki za anulowane z powodu pandemii wycieczki. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął już zwroty pieniędzy.

Na konta klientów trafiła już pierwsza transza na kwotę łączną 3 miliony złotych. W kolejnych dniach sukcesywnie zostaną zrealizowane następne wypłaty.

Suma zgłoszonych do tej pory roszczeń klientów opiewa na 232 miliony złotych, a suma zgłoszeń touroperatorów na 222 miliony złotych. Jak szacuje członek zarządu UFG Marek Niechciał, który jest odpowiedzialny za Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (działający w strukturze UFG), w sumie wypłaty sięgną około 260 milionów złotych. Skarb państwa ma zarezerwowane na ten cel 300 milionów złotych.

Co może być przyczyną opóźnionej wypłaty pieniędzy

Jednocześnie UFG poinformowało, że w dużej części wniosków złożonych zarówno przez podróżnych jak i organizatorów wystąpiły rozbieżności uniemożliwiające ich dalsze procedowanie. UFG zaangażował dodatkowe zasoby i środki, aby dokonać niezbędnej korekty wszystkich błędów i pomóc zarówno klientom, jak i touroperatorom. Może się jednak okazać, że niezbędne będzie ponowne złożenie wniosku. Uwaga: dotyczy to jednak wyłącznie części podróżnych i organizatorów, o czym UFG będzie kolejno informować zainteresowane strony w nadchodzących dniach.

Do najczęstszych różnic należą niezgodności w datach zawarcia umowy, różne wartości podawane jako kwoty do zwrotu, niewłaściwa pisownia nazwisk z polskimi znakami, zaokrąglanie kwot, błędy w numerach PESEL, NIP, itd. Zdarzało się również kilkukrotne złożenie tych samych wniosków przez organizatorów czy składanie wniosków dotyczących klientów, którzy ostatecznie nie zrezygnowali z realizacji imprezy turystycznej, a także składanie wniosków z konta podróżnego, innego niż podróżny, który zawarł umowę. Chociaż wiele z tych rozbieżności udaje się wyjaśniać na bieżąco, to UFG informuje, że mając na uwadze skalę błędów i zakres korekt, które muszą być wykonane, okres weryfikacji w przypadku części złożonych wniosków może zostać przedłużony do czterech miesięcy. Termin czterech miesięcy został wskazany w ustawie regulującej zwrot środków wpłaconych za imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii w razie konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego i liczony jest od daty otrzymania przez UFG późniejszego z wniosków podróżnego albo organizatora – podkreśla rzecznik UFG Damian Ziąber.

Fundusz informuje również, że wypłaty z pozostałych wniosków będą odbywać się cały czas, dlatego podróżni powinni sprawdzać na bieżąco stan swoich kont i statusu wniosku w portalu.

źródło: https://tfg.ufg.plhttps://turystyka.rp.pl/

Następny artykuł