Redaktor projektwypoczynek.pl Małgorzata Wydmańska

Małgorzata Wydmańska redakcja Najnowsze informacje ze świata turystyki

Małgorzata Wydmańska

Małgorzata Wydmańska, coach Kobiet zapracowanych. Wieloletni manager w projektach międzynarodowych. Przeszła drogę od wypalania do spokoju i obecnie uczy kobiety odzyskiwać siebie i swój kierunek zarówno w życiu osobistym i zawodowym. Współorganizatorka cyklicznych konferencji dla kobiet: „Jak świadoma to kobieta”, gdzie zaprasza ekspertów, z różnych dziedzin do podzielenia się wiedzą o rozwoju osobistym, rozwijaniu kariery, biznesu i dobrostanu. Jest absolwentką Szkoły Coachów „The Art & Science of Coaching” prowadzonym przez Erickson Coaching International, absolwentką Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również Flow Consultant’em metody rozpoznawania talentów i budowania zespołów opartych na talentach - Talent Dymanics. Jej misją jest budzenie światła i mocy w kobietach, aby mogły to światło i moc przekazać swoim dzieciom. Wspiera kobiety w wychodzeniu ze spirali stresu, uczy jak odpoczywać i dbać o siebie, aby wieść szczęśliwe i spełnione życie.

Małgorzata Wydmańska, coach Kobiet zapracowanych.