Olimpiada, sport
Źródło: Obraz Wokandapix z Pixabay

Promocja Polski na wielkich imprezach sportowych. PKO i POT podpisali umowę o współpracy w zakresie promocji turystyki sportowej

9 Marca 2021

Polski Komitet Olimpijski i Polska Organizacja Turystyczna rozpoczynają współpracę mającą na celu promocję Polski oraz turystyki, sportu, kultury i gospodarki na świecie.

Polski Komitet Olimpijski, Polska Organizacja Turystyczna

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta w dniu 02.03.2021r. podpisali umowę o współpracy.

Porozumienie podpisano na lata 2021-2024. Umożliwi to współpracę w zakresie promocji Polski na wielkich imprezach sportowych, których współorganizatorem jest PKOL. Najbliższa okazja to Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Turystyka sportowa, czyli wyjazdy na duże imprezy sportowe będą okazją do udziału w wielu ciekawych wydarzeniach organizowanych dzięki porozumieniu.

Promocja kraju i turystyki

Prezes POT zaznacza, że wspólna organizacja wydarzeń będzie łączyć turystykę, sport oraz polską kulturę i kuchnię. Prezes PKOL mówi o promocji polskiego potencjału i budowaniu lepszego obrazu Polski za granicą na wydarzeniach współorganizowanych z Międzynarodowym Ruchem Olimpijskim. We wspólnych planach PKOL i POT jest projekt edukacyjny – Turystyczna mobilna edukacja, filmy i spoty z udziałem sportowców reklamujące Polskę.
Będą także inicjatywy skierowane do Polonii, PKOL organizuje już spotkania z olimpijczykami, „Dni polskie” czy sejmiki polonijne na wydarzeniach olimpijskich.

PKOL chce skorzystać z doświadczenia Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie promocji turystycznej. Turystyka sportowa to ważny dział, a jej promocja przez Polskę jest celem otwartej i wielopłaszczyznowej współpracy.

Źródło : http://www.wiadomosciturystyczne.pl https://www.waszaturystyka.pl

Następny artykuł