euro-banknotes-4073891_1920
Źródło: Obraz pasja1000 z Pixabay

Polska. Turystyczny Fundusz Zwrotów - podsumowanie miesiąca działalności

30 Października 2020

Nie poleciałeś na swoje wymarzone wakacje? Złożyłeś wniosek o zwrot wpłaconych pieniędzy przez UFG? Są wstępne dane podsumowujące pierwszy miesiąc działalności UFG. Ministerstwo Pracy Rozwoju i Technologii poinformowało ile wniosków trafiło do Turystycznego Funduszu Zwrotów, w pierwszym miesiącu jego działalności.

Bilans pierwszych tygodni obowiązywania tzw. tarczy turystycznej to ponad 66 500 wniosków złożonych przez turystów oraz ponad 2 169 wniosków biur podróży.

Dotyczą one 70 000 podróżnych. Łącznie wnioski złożyło blisko 200 firm organizujących imprezy turystyczne.

Wnioski organizatorów turystycznych do Turystycznego Funduszu Zwrotów opiewają w sumie na: 209 380 088,45 zł, a wnioski podróżnych na 205 755 784 zł. Dane przekazało Ministerstwo Pracy Rozwoju i Technologii.

Przypomnijmy, że podróżny musiał złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o wypłatę środków poniesionych na imprezę turystyczną, która została odwołana. Wniosek musiał zawierać: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nazwę organizatora turystyki, z którym zawarto umowę, numer umowy, datę jej podpisania, datę powiadomienia o odstąpieniu od umowy, datę rozpoczęcia imprezy turystycznej, nr rachunku bankowego, wysokość wpłaconych zaliczek.

Organizator wycieczki również musiał spełnić określone wymogi min.: złożyć poprzez system teleinformatyczny wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w którym określi wysokość wypłaty, złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, nie dokonał zwrotu wpłat oraz że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na określonych zasadach, dostarczyć wykaz umów z danymi podróżnych.

UFG ma 30 dni na weryfikację złożonych dokumentów. Jeżeli trzeba będzie przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające termin rozpatrzenia wniosku wydłuży się do 4 miesięcy. W ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji UFG wypłaci zwrot pieniędzy dla podróżnych.

Źródło: https://www.gov.pl/

Następny artykuł