airport
Źródło: Obraz Jan Vašek z Pixabay

Polska Organizacja Turystyczna przyznaje Certyfikaty Dobrych Praktyk

23 Kwietnia 2021

POT przygotowała projekt promocji obiektów noclegowych i touroperatorów, którzy troszczą się o bezpieczeństwo gości, świadcząc usługi na wysokim poziomie.

Certyfikat Podmiotów Turystycznych

Polska Organizacja Turystyczna będzie certyfikować i w ten sposób promować te podmioty turystyczne, które realizują program Polski Pon Turystyczny. Warunkiem jest zachowanie najwyższej jakości poziomu profesjonalnych usług i norm dbania o bezpieczeństwo turystów.
Oddział POT zajmujący się Bonem Turystycznym realizuje program dla wsparcia przy odbudowie sektora, ponownym jego uruchomieniu i dla poprawy sytuacji w branży turystycznej.
Certyfikaty ułatwią podróżującym w znalezieniu usług i miejsc, czyli organizatorów turystyki i obiektów noclegowych oferujących bezpieczny wypoczynek.

Bezpieczny wypoczynek

Wiceprezes POT Anna Salamończyk-Mochel podkreśla, że program Certyfikacja Podmiotów Turystycznych ma na celu wyróżnienie firm turystycznych akceptujących Polski Bon Turystyczny, które mogą być wzorem dla wykreowania wspólnych zasad i Katalogu Dobrych Praktyk dla branży.
Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, organizatorzy imprez i usługi hotelarskie zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny są zaproszone do projektu.
Pierwszy etap to Samoocena. Po zarejestrowaniu od kwietnia do maja na stronie certyfikatu podmioty muszą potwierdzić realizację u siebie dobrych praktyk bezpieczeństwa i współpracy z instytucjami z branży.

Druga część to Wizytacja. Firmy, które Polska Organizacja Turystyczna zaprosi do projektu, przejdą od maja do listopada etap bezpośrednich wizyt i spotkań z przedsiębiorcami.
Podmioty, które przejdą etapy, realizują PBT według określonych standardów i norm, otrzymają bezpłatnie Certyfikat Dobrych Praktyk. Dodatkowe wyróżnienie to publikacja w Katalogu Dobrych Praktyk, oznaczenie na mapie bezpiecznych obiektów realizujących Polski Bon Turystyczny. Wyróżnione firmy turystyczne mogą też korzystać z logo certyfikatu przy promocji obiektów i usług, jako dbających o bezpieczny wypoczynek.

Źródło : http://www.wiadomosciturystyczne.pl https://www.waszaturystyka.pl

Polska Organizacja Turystyczna, Polski Bon Turystyczny, Certyfikat Dobrych Praktyk, bezpieczny wypoczynek

Następny artykuł