Rafał Szlachta (z prawej) odebrał nominację na prezesa POT z rąk wiceministra i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina.
Źródło: https://www.pot.gov.pl/

Polska Organizacja Turystyczna ma nowego prezesa

3 Listopada 2020

Rafał Szlachta wygrał konkurs na szefa Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). Akt powołania wręczył wicepremier Jarosław Gowin. Rada POT prawie jednogłośnie podjęła uchwałę pozytywnie oceniającą kandydata. 14 członków głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. Czym jest POT? Jakie podejmuje działania? Kim jest nowy prezes POT?

Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną utworzoną w celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. Nadzór na POT sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, którym obecnie jest Minister Rozwoju.

Polska Organizacja Turystyczna – realizując zadania określone ustawą o Polskiej Organizacji Turystycznej – podejmuje następujące działania:

  • promuje Polskę jako kraj atrakcyjny dla turystów – nowoczesny, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej są prowadzone zarówno w kraju, jak i za granicą;
  • organizuje stoiska narodowe na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży turystycznej i samorządów lokalnych;
  • zaprasza na wizyty studyjne zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów w celu zaprezentowania Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, co znajduje odzwierciedlenie w artykułach o Polsce i ofertach wyjazdów do naszego kraju;
  • współpracuje z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi w celu zwiększenia zainteresowania polskimi miastami, regionami, produktami turystycznymi wśród krajowych i zagranicznych turystów. W ramach współpracy z organizowane są seminaria, szkolenia, a także imprezy promocyjne;
  • wydaje materiały poświęcone Polsce w 12 językach, które promują turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, prezentują walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO, a także inne ciekawostki, które mogą zainteresować potencjalnego turystę;
  • analizuje trendy w światowej turystyce we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się tą dziedziną, co pozwala wyznaczać priorytety w polskiej turystyce;
  • rozwija działalność Biura Konferencji i Kongresów, którego celem jest zwiększenie popularności prężnie rozwijającej się na świecie turystyki biznesowej;
  • prowadzi Internetowy System Informacji Turystycznej (ISIT).

Kim jest nowy prezes POT

Rafał Szlachta to polski dyplomata, biznesmen i międzynarodowy działacz na rzecz sportu i turystyki. Od stycznia 2020 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Turystyki w ministerstwach odpowiadających za gospodarkę. Był odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków i nadawanie priorytetów działań departamentu, jak również sprawował nadzór nad realizacją zadań z zakresu promocji turystyki na rynku krajowym i zagranicznym. Współtworzył instrumenty pomocowe dla branży dotkniętej skutkami Covid-19 m.in. bon turystyczny i tzw. tarczę turystyczną. Wcześniej prowadził działalność gospodarczą m.in. w branży turystycznej. Był też organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży, a także współwłaścicielem tajskiej restauracji w Krakowie.

Rafał Szlachta ma wieloletnie doświadczenie, które zdobywał pełniąc funkcje m.in. prezesa Polskiego Związku Muaythai, wiceprezydenta Światowej Federacji Muaythai IFMA oraz sekretarza generalnego Europejskiej Federacji Muaythai (EMF). Podczas pełnienia tych funkcji kierował projektami międzynarodowymi oraz zarządzał dużym zespołem.

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku turystyka i rekreacja. Ukończył również Studium Administracji Terytorialnej i Rządowej z zakresu administracji państwowej i terytorialnej. W 2019 roku rozpoczął rozprawę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania. Biegle posługuje się językami angielskim i rosyjskim.

źródło: https://www.pot.gov.pl

Następny artykuł