BERLIN
Źródło: Obraz Brigitte make custom works from your photos, thanks a lot z Pixabay

Niemcy uznały Polskę za kraj wysokiego ryzyka epidemicznego

24 Marca 2021

W związku z dynamicznie rosnącą ilością zachorowań w naszym kraju, nasi zachodni sąsiedzi uznali nasz za kraj wysokiego ryzyka epidemicznego. Wiąże się to z dodatkowymi obostrzeniami dla naszych obywateli.

Pandemia, Covid-19, test, testy,

Od 21 marca, od niedzieli nasi zachodni sąsiedzi uznali nasz kraj za państwo wysokiego ryzyka epidemicznego od północy 21 marca, wjazd do tego kraju będzie możliwy tylko z negatywnym wynikiem testu przeciw COVID-19.

Wcześniej, gdy Polska była zwykłym obszarem ryzyka, test można było zrobić w ciągu 48 godzin od wjazdu do Niemiec. Obowiązek wykonania testu nie dotyczy kierowców przewożących zawodowo ludzi, towary lub dobra, którzy przebywali w Polsce lub Niemczech mniej niż 72h (oprócz Meklemburgii-Pomorza Przedniego, gdzie przepisy landowe wymagają jednak testu również od kierowców zawodowych); osoby przejeżdżające przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów); osoby, które przejeżdżały wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów); osób zwolnionych na podstawie decyzji właściwych władz lokalnych (np. urzędu ds. zdrowia).

Dodatkowo obowiązkowi rejestracji pobytu nie podlegają osoby przejeżdżające przez Niemcy, lub wcześniej przez Polskę w tranzycie, bez zbędnych postojów, a także podróżujący w ramach małego ruchu przygranicznego na czas do 24 godzin.

MSZ, ruch przygraniczny, Berlin, Brandenburgia, Maklemburgia, kwarantanna

Jak informują przedstawiciele MSZ, w ruchu przygranicznym z Polską występują ograniczenia we wjeździe na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii - Pomorza Przedniego oraz Saksonii. Do Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii - Pomorza Przedniego nie można wjechać bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego. Do Saksonii wjazd bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu i jest ograniczony do 12h (za ważny powód wjazdu nie są uznawane zakupy, prywatny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub spędzanie wolnego czasu).

Żródło: strony rządowe

Następny artykuł