Stres w pracy, stres w życiu.
Źródło: Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Mózg gadzi, stres, relacje - jaki to może mieć związek?

21 Września 2020

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, jak stres jaki przeżywamy w pracy, czy w życiu wywołany nie umiejętną komunikacją z ludźmi bądź wywołany naszymi wewnętrznymi ograniczeniami, wpływa na nasz organizm, regenerację a co za tym idzie siłę do pracy, życia a także nasz rozwój na wielu poziomach.

Mózg gadzi...co to jest?

Mózg ludzki jest skomplikowanym, niepoznanym w 100% „urządzeniem”, które nieustannie zaskakuje świat nauki, o którym, ciągle dowiadujemy się czegoś nowego. Do niedawna uważaliśmy, że nowe komórki nerwowe powstają tylko w dzieciństwie, według najnowszych badań możemy się uczyć, rozwijać przez całe życie. Ponieważ, nasz mózg ma zdolność tworzenia nowych połączeń neuronowych bez względu na wiek – jest to tzw. neuroplastyczność mózgu. Nasz mózg może nie tylko tworzyć nowe połączenia czy komórki, ale może również zmieniać strukturę tych połączeń, ten proces odbywa się cały czas i może być przez nas stymulowany. Wspominam o tym ponieważ dla zdrowego funkcjonowania naszego mózgu ogromne negatywne znaczenie ma stres, którego doświadczamy.

Mózg mechaniczny.Mózg mechaniczny.
Obraz aytuguluturk z Pixabay

W latach sześćdziesiątych, amerykański lekarz neurolog dr. McLean sformułował teorię tzw. potrójnego mózgu. W swojej książce wydanej w 1990 roku zatytułowanej The Triune Brain in Evolution stwierdza, że mózg kręgowców składa się z trzech zasadniczych struktur kolejno rozwijających w toku ewolucji: tzw. mózgu gadziego, mózgu pierwotnych ssaków – limbicznego i kory mózgowej lub mózgu racjonalnego. Mózg gadzi uruchamia się kiedy odczuwamy zagrożenie, i nie chodzi mi tutaj o rzeczywiste niebezpieczeństwo, mózg gadzi uruchamia się również jeśli atakowane są nasze przekonania i poglądy podczas zwyczajnych rozmów. Podobnie mózg limbiczny czyli emocjonalny, w sytuacji odbieranej jako zagrożenie uruchamia się automatycznie. Te dwa mózgi odbierają możliwość podejmowania decyzji mózgowi racjonalnemu i narażają równocześnie nasz organizm albo organizm rozmówcy na wysoki poziom stresu bądź agresji.

Co zrobić żeby tak nie robić?

Jeśli chodzi o nas samych podstawą jest wchodzenie w rolę obserwatora naszych własnych reakcji, taka postawa pozwala uniknąć zatopienia się w emocjach i daje możliwość zdystansowania się do sytuacji. Taką świadomość możemy również przenieść na relacje biznesowe czy prywatne z innymi osobami.

Możemy się spotkać z dwoma typami zachowań u osób z którymi tworzymy relacje. Stan w którym osoba jest już pod władaniem mózgu pierwotnego: (stres, agresja) – możemy naszą łagodną reakcją i akceptacją osłabić działanie mózgu gadziego i dopuścić do świadomości mózg racjonalny. Drugi bardzo ważny aspekt to niewzbudzanie takiego stanu u osób z którymi funkcjonujemy, poprzez nieprzekraczanie granic, łagodność, jasną komunikację, brak atakowania, nieforsowanie i narzucanie swoich poglądów, akceptację.

Stres, emocje, relacje

Mając wiedzę na temat funkcjonowania naszego ciała i świadomość swoich emocji – jesteśmy w stanie w dużym stopniu zarządzać naszym ciałem, stresem, emocjami i relacjami z innymi ludźmi, które mają znaczenia dla odczuwania komfortu życia. Druga sfera to świadoma komunikacja w relacjach – kiedy rozumiemy z czego wynikają emocjonalne, napięte, negatywne reakcje u innych osób – jesteśmy w stanie dużo łagodniej na nie reagować, co w konsekwencji bardzo poprawia jakość kontaktów zarówno zawodowych jak i prywatnych.

Dłonie, relacje, umiejętność budowania relacji.Dłonie, relacje, umiejętność budowania relacji.
Obraz Tú Anh z Pixabay

Wyobraźcie sobie jak możecie jak obniżyć poziom stresu, napięcia czy agresji wśród waszych współpracowników, partnerów, rodzin. Nic tylko stosować.

Artykuł przygotowany w oparciu o materiały - Kompendium MBA - QUEST Change Managers oraz Fizjoterapia bez granic (joannatokarska.pl).

Następny artykuł