Domki na wodzie Malediwy
Źródło: Obraz Sue and Todd z Pixabay

Malediwy - czy wypoczynek na rajskich plażach jest możliwy?

8 Stycznia 2021

Malediwy - Czy wypoczynek na rajskich plażach w otoczeniu pięknej przyrody i turkusowego oceanu jest możliwy? Czy wyloty w dobie koronawirusa się odbywają?

Tak, Malediwy otwarły swoje granice i można wypocząć na wyspach, jednak z obostrzeniami.
Pierwsze wyloty na Malediwy odbyły się w grudniu 2020 r. Turyści przylatujący na wyspy muszą wcześniej posiadać rezerwację hotelową i spędzić urlop w jednym obiekcie, na jednej wyspie. Nie ma możliwości przemieszczania się między wyspami.

Nowe zasady wjazdu na wyspy:

 • przed wylotem na Malediwy (ok. 24 h przed podróżą) należy wypełnić deklarację o stanie zdrowia (formularz dostępny na stronie: https://imuga.immigration.gov.mv/
 • Polacy są zobowiązani do posiadania darmowej wizy wydawanej na 30 dni;
 • po przylocie muszą okazać negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa wykonany nie wcześniej niż 96 godzin przed podróżą. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu są zwolnione niemowlęta (poniżej 1. roku życia). Wynik musi być przedstawiony w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy;
 • turyści są zwolnieni z konieczności odbycia kwarantanny.

Zasady bezpieczeństwa:

Obecnie nie ma możliwości podróżowania między wyspami - turyści mogą poruszać się tylko w obrębie wyspy, na której zarezerwowali pobyt. Aby mieć zgodę na podróże między wyspami, należy uzyskać ją od Ministerstwa Turystyki (splitstays@tourism.gov.mv). Na lotnisku i w trakcie podróży samolotem obowiązkowo należy nosić maseczkę, zachowywać dystans oraz często dezynfekować ręce. Wszystkim podróżnym zostanie zmierzona temperatura.

Jeśli urzędnicy zauważą osobę z objawami mogącymi sugerować COVID-19 (nawet jeśli podróżny będzie miał ze sobą negatywny wynik testu PCR), mogą prosić o jego ponowne wykonanie. Jeśli ów pasażer podróżuje w grupie (np. z rodziną), wszystkie te osoby będą musiały poddać się badaniu oraz będą musiały poczekać na wyniki testu w osobnym pomieszczeniu. Koszty takiego badania pokrywają podróżujący.

Rząd zachęca do zainstalowania aplikacji „TraceEkee”, która ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez wyświetlanie dostępnych użytkowników na mapie. Rząd zapewnia, że wszystkie funkcjonujące hotele zapewniają dostęp do usług medycznych i zapasu środków ochrony indywidualnej. W każdym hotelu jest zatrudniony kierownik ds. Bezpieczeństwa COVID-19, jego zadaniem jest dbać o zachowanie standardów bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

Postępowanie w przypadku pozytywnego testu na COVID-19:

 • kwarantanna potrwa 14 dni od momentu wystąpienia objawów,
 • warunkiem zakończenia kwarantanny jest 3 dniowy okres bez objawów,
 • jeżeli wykonany test pokaże wynik pozytywny, to osoba zarażona spędzi okres kwarantanny w specjalnie przygotowanym przez hotel, odizolowanym miejscu lub w hotelu wyznaczonym jako obiekt dla osób przechodzących kwarantannę,
 • jeżeli po 14 dniach kwarantanny zostanie wykonany test PCR i da wynik pozytywny, to kwarantanna zostanie przedłużona o kolejne 14 dni,

Postępowanie w przypadku negatywnego testu na COVID-19

 • jeżeli osoba została objęta tymczasową kwarantanną, a wynik testu okaże się negatywny, osoba taka zostanie zwolniona z kwarantanny,
 • osoba opuszczająca tymczasową kwarantannę zobligowana jest do noszenia maseczki ochronnej oraz unikania kontaktu z innymi osobami przez kolejne 48 godzin po ustaniu objawów,
 • osoba po opuszczeniu kwarantanny powinna być w stałym kontakcie z lekarzem, który będzie kontrolować stan zdrowia takiej osoby,

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą z pozytywnym testem na COVID-19 lub potencjalnie zarażoną:

 • zostanie przeprowadzony wywiad z osobą z dodatnim wynikiem testy, by ustalić z kim się spotykała w ostatnim czasie. Informacje zostaną przekazane do takich osób,
 • osoba skierowana na kwarantannę po kontakcie z osobą zarażoną może okres kwarantanny spędzić w hotelu, który wybrał na wypoczynek,
 • osoby skierowane na kwarantannę tymczasową po kontakcie z osobą potencjalnie zarażoną będą z niej zwolnione po uzyskaniu negatywnego testu PCR,
 • każda osoba, która miała kontakt z osobą zdiagnozowaną pozytywnie pod kątem COVID-19 będzie traktowana jako zarażona,
 • jeżeli osoba skierowana na kwarantannie po kontakcie z osobą zarażoną uzyska wynik negatywny testu PCR musi przejść 14 dniową kwarantannę liczoną od momentu ostatniego kontaktu z osobą zarażoną. Jeżeli taka osoba ma objawy, to natychmiast zostanie wykonany test PCR. Jeżeli objawy nie wystąpią, to test zostanie wykonany po zakończeniu kwarantanny,
 • jeżeli osoba potencjalnie zarażona uzyska negatywny wynik testu, to każda osoba, która miała z nią kontakt i została skierowana na kwarantannę zostanie z niej zwolniona

Źródło: materiały biura podróży Rainbow i biura podróży TUI

Następny artykuł