coins-1523383_1920
Źródło: Obraz Steve Buissinne z Pixabay

Już niedługo ruszy zwrot pieniędzy dla klientów biur podróży.

19 Września 2020

Pieniądze za odwołane na skutek COVID-19 wycieczki będą zwracane z Turystycznego Funduszu Zwrotów.

Każdy klient, któremu biuro podróży anulowało wyjazd z powodu pandemii, miał możliwość skorzystania z kilku opcji: min. zmiany terminu wyjazdu, zmiany kierunku, otrzymania specjalnego vouchera lub całkowitą rezygnację.

Wielu z klientów, którzy dokonali wyboru ostatniej z opcji niestety do dzisiaj jeszcze nie otrzymało zwrotów wpłaconych przez siebie pieniędzy. Biura, zgodnie z ustawą z marca, zwaną pierwszą tarczą antykryzysową, mają bowiem prawo wypłacić je dopiero po 194 dniach od złożenia rezygnacji przez klienta (czyli 180 dni odroczenia + 14 dni realizacji zwrotu).

Właśnie zakończyły się prace parlamentu nad nowelizacją „ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych". Przewiduje ona powstanie dwóch nowych funduszów, zwrotów i pomocowego, oraz zwolnienie ze składek ZUS i praw do postojowego dla kilku grup pracowników turystyki.

Ustawa, zwana też mikrotarczą dla turystyki trafi teraz do podpisu prezydenta. Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ) działający przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG), ma planowo rozpocząć swoją działalność niebawem, zaraz po wejściu w życie ustawy. To on będzie zwracał turystom pieniądze za odwołaną wycieczkę.

Turysta musi złożyć wniosek

Podróżny będzie musiał złożyć do UFG wniosek o wypłatę środków poniesionych na imprezę turystyczną, która została odwołana. Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nazwę organizatora turystyki, z którym zawarto umowę, numer umowy, datę jej podpisania, datę powiadomienia o odstąpieniu od umowy, datę rozpoczęcia imprezy turystycznej, nr rachunku bankowego, wysokość wpłaconych zaliczek.

Aby organizator wycieczki otrzymał z funduszu pieniądze na zwrot środków za odwołaną wycieczkę musi również spełnić określone wymogi min.: złożyć poprzez system teleinformatyczny wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w którym określi wysokość wypłaty, złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, nie dokonał zwrotu wpłat oraz że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na określonych zasadach, dostarczyć wykaz umów z danymi podróżnych.

UFG będzie miało 30 dni na weryfikację złożonych dokumentów. Jeżeli trzeba będzie przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające termin rozpatrzenia wniosku wydłuży się do 4 miesięcy. W ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji UFG wypłaci zwrot pieniędzy dla podróżnych.

Rząd szacuje, że TFZ będzie dysponował 300 mln złotych.

źródło: PAP

Następny artykuł