Bułgaria
Źródło: Obraz 5163451 z Pixabay

Bułgaria - aktualne warunki wjazdu

27 Czerwca 2021

Bułgarzy nie wymagają testów od osób zaszczepionych i ozdrowieńców, pozostali podróżni z Polski muszą się testować.

Test na COVID-19

Według aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych do Bułgarii dla polskich podróżnych: wymagane jest przedstawienie negatywnego wyniku testu na COVID-19. Bułgarzy akceptują testy RT-PCR, wykonane na 72. godziny przed przylotem lub testy antygenowe, wykonane na 48. godzin przed przylotem.

Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim. Testy wykonywane między innymi przez Diagnostykę, spełniają wytyczne wskazane przez Bułgarię.

Kto jest zwolniony? Szczepienia

Z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu są zwolnione:osoby, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19, więcej niż 14 dni od zakończenia całego cyklu szczepień. Wymagane jest potwierdzenie przedstawione w języku angielskim.

Ozdrowieńcy

Zwolnione z testów są również osoby, który chorowały na COVID-19 i okażą dokument w języku angielskim, potwierdzający pozytywny wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w przedziale od 15 do 180 dni przed przylotem. Dokument musi zawierać: imię i nazwisko osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, dane placówki medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę przeprowadzenia testu PCR lub szybkiego testu antygenowego dla COVID-19 oraz wynik pozytywny (POSITIVE), umożliwiający interpretację dokumentu. Ponadto dzieci poniżej 5. roku życia, również mogą swobodnie wjechać do Bułgarii.
Powyższe regulacje obowiązują do 31. lipca 2021.r.

Przepisy sanitarne

W Bułgarii obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa w obiektach handlowych, instytucjach medycznych, środkach transportu publicznego, lokalach usługowych.

Żródło: opracowano na podstawie materiałów polskich biur podróży

Następny artykuł